Spring naar content

Wat is een Wvggz-klacht?

Wvggz-klachten zijn klachten met betrekking tot beslissingen over:

  • de wilsbekwaamheid
  • de inhoud van de zelfbindingsverklaring
  • de toegepaste tijdelijk verplichte zorg in het kader van de te nemen crisismaatregel (met uitzondering van optreden van politie)
  • de inhoud van het dossier
  • het uitvoeren van de verplichtingen door de zorgaanbieder
  • de uitvoering van de crisismaatregel, de voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging door de zorgverantwoordelijke de geneesheer-directeur en de zorgaanbieder
  • een beslissing inzake de tijdelijk verplichte zorg in noodsituatie, het veiligheidsonderzoek en de huisregels
  • een beslissing inzake overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging van de opgelegde maatregel
  • de aan de beëindiging van de zorgmachtiging verbonden voorwaarden en over de intrekking van de voorwaardelijke beëindiging en de inhoud van die voorwaarden
  • de evaluatie van de maatregel wanneer wordt beoogd die te beëindigen en over de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en hun medewerkers

De commissie kan ook schadevergoedingen toekennen.